lördag 26 januari 2008

En enkel Far...på en enkel stol!!!


Jag skulle vilja dela med mig av en erfarenhet jag fick göra under en lovsångsstund jag hade, där jag fick uppleva något helt fantastiskt, som fått betyda mycket för mig, och som fått bli en viktig milstolpe i mitt kristna liv.

Jag brukar ibland gå in på Toronto Airport Christian Fellowship, och "vara med" på mötena där, och deltar då själv, och i lovsången, som ofta är lång och innerlig.
Jag hade precis börjat lyssna på budskapet om Faderns kärlek, det var för ca 2 år sedan, och fick nu uppleva under en lovsångsstund, där betoningen låg just på tillbedjan av Fadern, att jag plötsligt kände en enorm frimodighet i lovsången, och såg och upplevde med hela min invärtes människa att jag stod där inför min Far, och sjöng direkt in i hans hjärta. Jag nådde fram kände jag...och jag stornjöt.

Det jag upplevde under den här stunden är så svårt att återge och beskriva...plötsligt står jag bara där, inför Fadern, och får uppleva hans ENORMA GLÄDJE över att just jag ville komma nära, och ge honom min speciella sång! HAN VILLE HA DEN, OCH HAN TOG EMOT DEN, MED ETT STORT LEENDE!
Jag såg honom! Inte bokstavligt, mera förnamm hans gestalt, och såg honom ändå på något sätt, med mitt hjärtas ögon förstod jag, och under en liten men skakande stund SÅG jag hur han NJÖT över att just JAG KOMMIT och ville vara NÄRA HONOM...OCH HAN TOG EMOT MIN SÅNG, OCH VAR SÅ GLAD!!!

Tänk dig...Fadern, Gud själv, satt där, och tog emot min sång, och jag kände att jag stod inför den enklaste, mest normale, och underbare PAPPA, som var så otroligt till 100% perfekt! Hans utstrålning sa mig så mycket, förklarade utan ord, hur han såg på mig den stunden. Vi hörde ihop, och jag passade så bra in där framför honom... jag!!!
Det hade ingenting att göra med nivån av helgelse, men bara med att jag var VÄLKOMMEN eftersom jag var hans DOTTER! Renad och tvättad i Jesu blod!

Och det absolut mest fantastiska i det hela, var inte, att jag upplevde att jag stod där inför honom som är GUD DEN HÖGSTE, MAJESTÄTET SJÄLV, etc etc...sittandes på sin upphöjda tron...helig och nästan ouppnåelig...NEJ, det mest slående, i denna upplevelse var, och som gjorde det djupaste intryck på mig var att...


...HAN, FADERN, GUD SJÄLV, SATT PÅ EN ENKEL INTETSÄGANDE HELT VANLIG STOL...

OCH TOG EMOT MIN KÄRLEK, MIN SÅNG, FÖR DET VAR MERA I EGENSKAP AV PAPPA, INTE GUD, SOM HAN TOG EMOT MIG I DET ÖGONBLICKET, DET VAR SOM PAPPA HAN UPPENBARADE SIG FÖR MIG, OCH JAG KÄNDE ATT DET VAR HANS DJUPASTE ÖNSKAN OCH LÄNGTAN ATT HA DEN RELATIONEN MED MIG!

Jag erfor hans kläder som VANLIGA PÅ NÅGOT SÄTT. Hur ska man kunna förklara sånt här, eftersom det här handlar om en upplevelse och erfarenhet, ett intryck, man får?, och det står absolut ingenting i bibeln om såna här saker, men jag upplevde det här, och det har etsat sig in i mitt hjärta, och HJÄLPT mig oerhört mycket i min vandring närmare honom, för att verkligen lära känna honom som den Pappa han är innerst inne för mig!
Jesus var inte där den stunden, så att jag såg honom, men ändå där naturligtvis, och jag vet att han gladde sig mycket...

Jag fick verkligen uppleva i den stunden betydelsen av att "tillbe Fadern i Ande och sanning" iallafall en aspekt av det hela. Mitt hjärta och mina ord var ett, och i fullkomlig samklang.
Hela begreppet tillbedjan har många djup och bottnar...

Hoppas du fått ut något av det jag berättat här, och att det kanske hjälper dig närmare din Far. Du ska veta att du är välkommen inför honom, med din speciella sång, ditt uttryckssätt inför honom. Du är ju hans barn, född av den helige Ande har du nu kommit tillbaka hem, och han längtar efter just dig!

Stanna inte bara vid Jesus, när du lovsjunger, när du umgås i bön, utan gå också vidare in till Fadern, prata med honom, våga sjunga direkt till honom, och GE HONOM DIN TACKSAMHET, BEUNDRAN, SJUNG LJUVLIGA SAKER TILL HONOM, även om sanningen om honom ännu inte uppenbarats för dig...hans personliga kärlek just till dig. Jag lovar dig, att DEN KOMMER TILL DIG, så småningom. Gå framåt, OCH IN TILL FADERN I JESU NAMN. DU ÄR VÄLKOMMEN!!!!


Psalm 84

2. Huru ljuvliga äro icke dina boningar,
(min FAR OCH GUD), HERRE Sebaot!
3. Min själ längtar och trängtar
efter HERRENS gårdar,
min själ och min kropp
jubla mot levande Gud.

4. Ty sparven har funnit ett hus
och svalan ett bo åt sig,
där hon kan lägga sina ungar[1]:
dina altaren, HERRE Sebaot,
min konung och min Gud.

5. Saliga äro de som bo i ditt hus;
de lova dig beständigt. Sela.

6. Saliga äro de människor
som i dig hava sin starkhet,
de vilkas håg står till dina vägar.

7. När de vandra genom Tåredalen[2],
göra de den rik på källor,
och höstregnet höljer den med välsignelser.

8. De gå från kraft till kraft;
så träda de fram inför Gud på Sion.

9. HERRE Gud Sebaot,
hör min bön,
lyssna, du Jakobs Gud. Sela.

10. Gud, vår sköld, ser härtill,
och akta på din smordes ansikte.

11. Ty en dag i dina gårdar är bättre
än eljest tusen.
Jag vill hellre vakta dörren
i min Guds hus
än dväljas i de ogudaktigas hyddor.

12. Ty HERREN Gud
är sol och sköld[3];
HERREN giver
nåd och ära;
han vägrar icke dem något gott,
som vandra i ostrafflighet.

13. HERRE Sebaot,
salig är den människa
som förtröstar på dig.