söndag 30 december 2007

Själen under Ordets herravälde

"Såsom Fadern, han som är den levande, har sänt mig, och såsom jag lever genom Fadern, så ska också den som äter mig, leva genom mig!" Joh 6:58.

Att äta Jesus, är att äta Ordet, och tillåta det, Sanningens ord själv, få smälta samman med mitt hjärta, och vinna terräng mer och mer, över min själ. Om inte själen får del av hjärtats övertygelse i form av tro, genom att den lägger sig till ro, under Ordets herravälde, så hjälper det mig inte när lögnerna, attackerna kommer.
Själen måste också förstå, måste bli övertygat, lägga sig ner i tystnad, bli "tryggad"...sluta kämpa själv, och rofyllt tillåta Ordet bestämma.

Mina tankar efter en stund med Herren idag, rörde sig i dessa banor...hur kan jag vandra med Jesus som ÄR stillhet, ro, ödmjukhet, om min själ inte lagt sig under hans heravälde, d v s än en gång, under hans ORD? Var går mina tankar, på vilka stigar rör sig tankebanorna? Vad beror en bråkig själ på?
Det behövs bara en liten stund egentligen av begrundan i stillhet, för att sanningen ska tränga fram...och hjärtat tillsammans med själen ropar JESUS! Ingenting kan fungera utan ditt herravälde. Det är bara du som kan leva det sanna livet, bara du som fixar det. Bara MED dig i Andens kraft kan jag leva det liv som du visade oss på jorden, hur människan var tänkt att leva i Faderns närvaro!


Kärleken som övertygar ett ängsligt hjärta, hjälper min själ att säga sitt JA, men det börjar med att ge Gud rätt. Bokstaven verkar hård för den ovane, (bokrullen kan smaka bittert först i munnen, men när innehållet väl når innandömet förvandlas det till... honung) men allt eftersom man väljer rätt, öppnas dörren, och man finner att under ytan, fångas man upp av den mjukaste bädd, när man är beredd att just ge...Gud rätt! Det är någon som inte vill ge upp bara, och denne någon kämpar emot...men jag vill, och behöver inte lyda en bråkig själ, ett syndigt kött. MED HERREN VINNER VI SEGER!

"Salig är den som TÄNKER på Herrens ord dag och natt" står det i en psaltarpsalm, minns inte var just nu.

Världen pockar på med sitt budskap, lyser med starka neonskyltar, och Herrens sanningsskyltar måste skina ännu starkare! Skyltar som blir som kompasser i en sjuk värld. Jag behöver tänka på Ordet, smaka, låta det rulla runt i mig...glädja mig över det! Prisa Herren för det!
Det är så mycket lögner som kommit innanför våra dörrar, som måste visas ut. Av Jesus, Ordet. Själen kan vara den värsta bråkstake, sårad och skadad, som vill gå köttets vägar, och vill inte följa med Anden, som pekar inåt, bakom kulisserna...till Ordet. Till Jesus. Vi behöver bli helade, och helandets väg går genom Jesus, när vi väljer att söka honom, och inte helandet så mycket. DÅ HELAS VI!
(Man kan vara mer fokuserad på Jesu hand, mer än på honom själv, och då är det lätt att fastna i problemen, i såren, och vi missar rätta vägen, för Herrens väg med helandet i oss.)

Genom bokstaven, förs vi till det levande Ordet, först och främst, men bokstaven måste byggas in, intas ibland också "brutalt grovt", som det torraste hårdbröd, för i sin tid uppenbaras det grova också, blir det kött, som Ordet vill klä sig i, i oss, och genom oss. (Drömmen är dom upplysta stunderna, när uppenbarelsen flödar, men det är inte alltid så. Viktigt att förstå att Ordet ändå verkar i oss.)
Ibland tvingar jag mig till att svälja...jag tar skeden i vacker hand, själen bråkar; "det är för bra, det är inte för dig" Jo du lilla själ, det är visst för dig det Herren säger. Hur du än känner det. Sluta bråka och TA EMOT! JAG tillsäger dig, i Jesu namn, att öppna munnen och ÄT! Starka överbevisningar har kommit från Fadern, såna här stunder, där hans kärlek har flödat och översvämmat mitt hjärta. Han har kämpat med mig, och fortsätter göra det, för att riktigt övertyga mitt hjärta om sin kärlek. Och vägen dit, går genom hans ord.

Liten summering...

Hur kan jag vandra med Jesus, sabbatens Herre, med den friskaste personen av alla, om själen inte blivit helad och upprättad, och aldrig böjt sig riktigt under hans Ords herravälde?
Det går inte. Själen måste läggas i Jesu sårmärkta hand, för att, allt eftersom, ställas in som en kompass, efter Ordet, för att Jesu liv ska kunna komma ut!
Men allt det här går bara med en helad själ. Jesus helar och upprättar oss, när vi söker honom för den han är. Underbare Frälsare! Vilka ljuvliga tankar, och vilken ljuvlig läkedom som finns i honom. Han är som den dyrbaraste balsam för en trasig själ.


"Sök först Guds rike, och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla er" Matt 6:53

"När dina ord upplåts, öppnas, ger dom ljus!, och skänker förstånd åt dom enfaldiga.
Jag spärrar upp min mun och flämtar, för jag längtar ivrigt efter ditt ord"
Ps 119:130,131