söndag 16 december 2007

Anden avslöjar II. (Vi är rikt begåvade!)

Det kan smyga sig in en slags osäkerhet, nu och då, ang. Herrens vilja att ge oss kännedom/kunskap om sig själv. Fritt och för intet...kanske känner man en ängslan över att man sträcker sig efter för höga saker. Är jag rätt ute o s v?

Jag satt och funderade på dom här sakerna en morgon, och svaret från Herren kom nästan ögonblickligen, upplevde jag...att det ÄR min Fars och Guds stora glädje, hans absoluta vilja att ge mig, det mitt hjärta längtar efter. Orden från 1 Kor 1:5, strålade emot mig, och övertygade mig;
"...att ni har I HONOM blivit rikligen begåvade i alla stycken, i fråga om allt vad tal och KUNSKAP heter"

Jag upplevde Faderns röst, så solklart, och hur han pekade på JESUS, i vilken jag har fått all kunskap och visdom i och igenom. Underbare Pappa!
Det var ett ögonblick av absolut trygghet. Jag HAR BLIVT RIKLIGEN BEGÅVAD, I ALL FORM AV KUNSKAP, TAL, OCH...ja allt annat! Allt är mig givet redan, men frågan är så mycket, hur intresserad är jag av att ta del av det jag fått?!

Jag såg att I JESUS, har jag precis ALLT vad kunskap jag någonsin kan behöva, vishet likaså...
Jesus är I MIG, och jag är i honom, och all form av underbar kunskap och vishet som finns i honom, är tillgänglig för mig, och jag kan säga frimodigt att dessa ord i 1 Kor gäller mig till 100%!

Jesus säger om den helige Ande, att
" Men när han kommer, SOM ÄR SANNINGENS ANDE, då SKA han LEDA er FRAM till HELA SANNINGEN..." Joh 16:13.

Andens uppgift är alltså att föra oss in i sanningen, uppenbara och avslöja den för oss, i ljuset av JESUS, som ÄR själva Sanningen, i vilken all kunskap finns.
Att bli ledd in i sanningen, är att lära KÄNNA honom, och genom honom hela vår Familj.

Johannes säger i Joh 3:27, att "en människa kan inget ta, om det inte blir henne givet från Himlen" DET är den slags kunskap vi ska sträva efter att få; Herrens egen! Den som vi kan veta från hans eget ord, att han vill ge till oss!
Och det är inte en egen slags kunskap, som vi själva snickrat fram, och bygger våra åsikter på, (dom kan förändras, beroende på vad vi tillåter flytta in i våra hjärtan) utan verkligen Guds egen kunskap, och den kan bara tas emot med öppna hjärtan, och uppenbaras för oss.

Den kunskapen blåser inte så lätt upp oss heller, därför att den förhärligar och förstorar Herren! En intellektuell kunskap som man kan ta till sig OM Gud, räcker inte långt, och frukterna av att jag äter av kunskapens träd, blir inte att jag förminskas som det är tänkt, utan att jag FÖRSTORAS. MITT intellekt, MINA tankar, MINA åsikter, MINA ideér. MINA tolkningar av bibelordet. NEJ, det handlar inte längre om dig och mig, utan om HONOM! JESUS KRISTUS! Och det är ANDENS tolkningar, ANDENS tankar, ANDENS åsikter som gäller!
Den rättfärdiges stig, är likt gryningens ljus, som VÄXER i KLARHET, tills dess dagen når sin höjd!


Ett uppmuntrande ord, som visar vilket förhållningssätt vi ska ha när vi kommer inför tronen, är barnets enfaldiga övertygelse och tro på att den Far och Gud vi tillhör, verkligen har omsorg om sina barn, och ger oss självklart det vi längtar efter, och behöver;

"Be, och er ska bli givet! Sök och ni ska finna. Klappa och för er ska dörren öppnas. För var och en som ber, han får, och den som söker ska finna, och för den som klappar ska det bli upplåtet. ELLER VILKEN ÄR DEN MAN BLAND ER, SOM RÄCKER SIN SON EN STEN, NÄR HAN BER OM BRÖD, ELLER SOM RÄCKER HONOM EN ORM, NÄR HAN BER OM FISK?
OM NU NI SOM FÖRSTÅR ATT GE ERA BARN GODA GÅVOR, HUR MYCKET MER SKA DÅ INTE ER FADER
SOM ÄR I HIMMELEN, GE VAD GOTT ÄR ÅT DOM SOM BER HONOM!!" Matt 7:7-11.

Amen! Herren uppmuntrar oss till att komma nära!