fredag 30 november 2007

Guds Familj III

Den första gången vi blir till, när vi andevarelsen blir till, så kan inte den helige Ande bo kvar i oss, p g a arvssynden, som följt alla människor från Adam, som "släppte in" den i världen. Synden finns i själva blodet, är det som orenar oss, och gör oss till andligt döda människor, eftersom den helige Ande inte bor i oss, och förmedlar det andliga livet från Gud. Denna andliga död genom blodet, har förts över, ärvts, från generation till generation den vägen, och ingen människa har nånsin fötts utanför denna arvssynd. Rom 5:12-14.

Det krävs alltså att undret sker igen; att en ny födelse, en ny start, för människan, åstadkomms, för att bryta arvet, och den födelsen måste basera sig på ett annat blod, som står utanför denna arvssynd. Ett blod som är obesmittat och rent. Problemet var att det fanns ingen människa på jorden som uppfyllde dom "kriterierna". Människan var hopplöst förlorad alltså! Hon var utan Gud och utan hopp i världen. Totalt såld under synden! Ef 2.12.

Vem kunde då träda in, på scenen, för att bryta syndens makt, över människan, som ägde detta rena blod, som då krävdes för att betala priset? Vem kunde försona henne genom det, åstadkomma en rening från synderna, och återställa ordningen? Det fanns ju ingen ren människa! Fanns det någon i himlen då?

Fadern kunde inte komma. Det kunde bara vara ett annat barn; ett människobarn, för att lösa dom andra människobarnen. Fadern, Gud, är utan början och utan slut, och kan förstås inte dö. Den helige Ande kunde det inte alltså inte heller. Det står ingenstans att Anden blivit till, fötts eller skapats, men det fanns en som hade blivit det; FÖDD! SONEN!

Han som blev till först av alla, och såg likadan ut på insidan som dom andra barnen, eftersom han var född. Bara en andligt levande, född andevarelse, som alltså var perfekt, kunde komma och försona oss med Gud, vår Far.

"Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde (den enda hemmavarande, levande) Son, för att var och en som tror på honom, inte ska gå under, utan bli räddad!" Joh 3:16

Sonen, var den ende som kunde kliva ner, ikläda sig mänskligt kött och blod, vandra som oss, under våra villkor, och som den förste syndfria människa ta tillbaka makten från djävulen, genom att betala
det fulla priset för vår försoning, genom att ge sitt liv till lösen för oss, genom sitt rena och obesmittade blod, åstadkomma en hel och full frälsning! FRÅN BÖRJAN TILL SLUT!

Och Sonen kom! Ärat vare hans namn!


"Ty den, för vilkens skull allting är och genom vilken allting är, honom hövdes det, att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsnings hövding. Han som helgar och dom som blir helgade HAR NÄMLIGEN ALLA EN OCH SAMME FADER. Fördensskull blygs han INTE för att kalla dem sina bröder; han säger ju:
"Jag ska förkunna ditt namn (Fader) för mina bröder, mitt i församlingen ska jag prisa dig";
så ock:
"Jag ska sätta min förtröstan till honom" så ock:
"Se, här är jag och BARNEN, som Gud har gett mig."
Då nu barnen hade fått del av kött och blod, blev han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död, skulle göra dens makt om intet som hade döden i sitt våld, det är djävulen, och göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom". Heb. 1:10-15.

Jesus var den ende som kunde kliva ner, ikläda sig kött och blod, vandra som oss, under våra villkor, och som den förste syndfria människa ta tillbaka makten från djävulen, genom att betala det fulla priset för våra synder, därmed bryta syndens makt, när han dog för oss på ett kors!

Jesus blev den siste Adam, som förde in rättfärdigheten in i världen. Vilket byte! Han tog vår synd, och vi fick hans rättfärdighet! Rom 5, ja hela kapitlet!

Vad som händer när vi omfamnar evangeliet om Jesus; tror att han dog för våra synder, att vi nu blivit försonade med Gud, och att det enda vi behöver göra är att tro på Jesus, säga ja till vad han har gjort, erkänna honom som vår frälsare, och därmed göra honom till Herre i våra liv, ta emot försoningens gåva, är att VI BOKSTAVLIGT BLIR FÖDDA IGEN. EN ANDRA GÅNG!

D v s, vi, andevarelserna, som är syndanaturer, från födseln, i vilka inte den helige Ande bor i, FÖRSTÖRS, FÖRINTAS NU...och i samma ögonblick blir vi barnen, till IGEN. En ny ande, med en ny själ; vi, har då blivit till! Fötts av den helige Ande. Ett rent Guds barn, som nu den helige Ande fött en andra gång, som nu, p g a Jesu rättfärdighet, försoning, kan FÖRBLI KVAR I. Anden ANDAS in ett nytt barn, andevarelsen, och vi blir alltså födda IGEN. Anden har nu tagit sin boning i oss, därför att vi den här gången är födda I Jesus Kristus. Nya och andligt levande barn, rättfärdighetsnaturer, som ALDRIG VARIT I KONTAKT MED NÅGON SYND, som den helige Ande nu kan bo i därför, och förmedla Gud eget Liv; zoä. Den helige Ande i vår ande, är det som gör oss andligt levande. Himlen har landat i ett människohjärta!

Familjebanden är återknutna med oss, blodsbanden! Pappa har fått tillbaka sina barn! Jesus betalade priset för oss, med sitt eget blod, ett rent barnablod, för dom andra barnens orena! Han blev översteprästen som i en och samma person, offrade och la fram sig själv som offer!
Heb 9:11-14.


"Men hans verk är det, alltså Faderns, att vi är i Kristus Jesus, som för oss HAR BLIVIT till VISDOM, från Gud, Fadern, till RÄTTFÄRDIGHET, och HELGELSE, och till FÖRLOSSNING, för att så skall ske, som det är skrivet: "Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren!" 1 Kor 1:30-31."ALLTSÅ OM NÅGON Ä R I KRISTUS, SÅ ÄR HAN EN N Y SKAPELSE. DET GAMLA ÄR F Ö R G Å N G E T, SE NÅGOT N Y T T HAR KOMMIT!" 2 Kor 5:17.Halleluja! Prisad vare Herren. Vi ÄR fullständigt nya skapelser i Jesus Kristus nu. Utan förflutet, utan något "bakåt". Våra liv har fr o m den nya födelsen, "klivit" in i det liv Jesus vandrade för oss på jorden. Hans vandring, och hans liv, är nu räknat oss till godo, och han har gått HELA vägen HEM, i vårat ställe. Varenda steg vi tar nu, tar vi I Sonen, varenda synd vi begår, räknas inte, för vi begår dom I Sonen. Sonen som vunnit seger, Sonen, som fullbordat vår vandring här på jorden, våran nya vandring, försonat våran synd, genom sin offerdöd. ALLT, PRECIS ALLT HAR HAN FÖRSONAT. Bakåt, nu, och framåt.

Vårt liv är taget omhand till 100%! Vi ÄR döda, begravda, och uppståndna, vi småsyskonen, med Storebror Jesus, döda för synden, levande för Pappa, i och genom Jesus, Rom 6:11, och han är värd all ära. Guds rena offerlamm, som gick i döden för oss, och vann en fullkomlig SEGER!
HELIGT HELIGT HELIGT ÄR GUDS LAMM!


Ps.
Det är inte omfattningen av allt man säger och gör, (jag vet att det blev rätt så långt det här) som betyder något, men guldet I DET, som den helige Ande lyfter fram, det som blivit till bröd, som jag i min tur kan sträcka vidare. Min förhoppning är att du har fått/får smaka på den brödbiten Herren gett till mig. Hoppas du orkade läsa allt. Jag behöver se mycket mer, och utger mig INTE för att förstå djupheterna i det hela, men en grov bild har jag fått, upplever jag, och är den verklighet som jag själv vandrar i, efter den tro jag har idag, och utforskar tillsammans med min Familj! Det går VISST att förstå sig på Gudomen. Den treeniga Gudomen är inget mysterium, djupheterna ja, men vår Far har gjort det enkelt för oss. Vi behöver bara komma som ett barn, och acceptera vad han gjort! Våran duktighet kommer till korta fullständigt inför en sån Gud som han. Vad kan vi säga? Göra? Vi kan bara tacka och ta emot!

Herren välsigne dig min bror och syster att söka UMGÄNGELSE med dom tre Gudspersonerna, som bara längtar efter att få vara med oss, uppenbara sig själva för oss, för att vi ska kunna relatera till dom, som den underbaste konstellationen av alla, den sammanslutning, enhet av personer, i vilken vi är födda och skapade för att leva i;

GUDS FAMILJ!

Vi är VÄLKOMNA I JESU NAMN!

Guds Familj II

Skulle vilja fortsätta lite ang. Guds Familj, och visa hur, och på vilket sätt Fadern, Sonen, och den helige Ande var engagerad i skapandet av människan. På vilket sätt hon är av "Guds släkt" som det bl a i Apg 17:28,29 heter, där Paulus kommenterar Atenarna vid deras altare "Åt en okänd Gud".
I Ef 3:14,15 benämner han Fadern som "från vilken allt vad Fader/familj heter i himmelen och på jorden har sitt namn".
I Jesu släkttavla, i Luk 3:38, kan vi läsa i sista versen;..." som var son av Adam, SOM VAR SON AV GUD".
Hela Jesu mission gick ut på att UPPENBARA FADERN, och föra tillbaka oss HEM igen, genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse.

Men på vilket sätt är vi då son...dotter till Fadern? Kan man läsa det bokstavligt, eller är det "såsom"? Vad betyder det egentligen att vara ett Guds barn? Allt efter det ljus, den förståelse jag fått, vill jag fortsätta i ämnet Guds Familj, och visa utifrån bibeln, på vilket sätt vi människor är släkt med Gudomen, hur en människa ser ut på insidan, vad ande, själ och kropp är, och på det sättet beskriva släktskapet. Det blir ingen fullkomlig och perfekt beskrivning, utan efter den bild jag fått...hitills...hoppas innerligt du får ut något av det, för det är för just dig jag skriver, som precis som jag LÄNGTAR efter att få lära känna vår Familj djupare och innerligare, som vill leva det äkta kristna livet, verkligen FÖRSTÅ detta med barnaskapslivet som vi är kallade till att leva, som också är vår allra största kallelse.
Gal 4:6,7.Joh 1:12. Joh 14:1-3. I Joh 3:1. Rom 8:15,16.

Precis som den förstfödde Sonen Jesus, hade en början, var ett tvättäkta barn, själva begynnelsen på allt Gud Fadern gjort, Kol 1:15, Ords. 8:22-31, Upp 3:14, den förste i barnaskaran, så fick vår Far, andra barn efter honom; Adam och Eva, dom första barnen, som ikläddes en fysisk kropp, och alla deras avkomma, skapade efter hans Sons bild.
Jesus var "prototypen" (på grek. prototokos; den förstfödde, främst i makt och myndighet) för allt vad barn heter, i himmelen, och på jorden, i form av människor, familjer.
Jesus var en född andevarelse, vilket betyder att han var en ande, med själ, som bodde i en himmelsk slags kropp. Han har inte alltid funnits, utan hade en begynnelse, som barn alltid har, annars är man inte en avkomma, ett barn.

I Jesu fall var ju hans "skal" av himmelskt slag. Han fick privilegier som förstfödd, och en av dessa var att ha Gudomligt liv i sig själv, alltså bli en Gudsperson, med Gudsstatus. Jämlik med Fadern och den helige Ande, på det sättet. Som Son med stort S, att fungera i sin speciella roll, vilket jag tog upp i det förra inlägget.

Av någon outgrundlig anledning ( lyfter på hatten ) så valde Pappa att placera oss, alla andra barn, på en fysisk plats, planeten jorden, och klä oss i fysiska kroppar...fråga mig inte varför. Anledningen är perfekt, så mycket kan vi iallafall veta. Han ville ha ett myller av barn, liv. En stor barnaskara. Han är sån! Han ville ha en stor Familj, och så enkelt är det. Vi är födda p g a KÄRLEK, till KÄRLEK, skapade till barnaskap, och barnen lever familjeliv!!!

Men det är denna andevarelse, som är vi, som kommer inifrån Fadern i form av en längtan, en säd, som mottagits av Jesus Ordet, som talat ut oss, tagits emot av den helige Ande, som i sin tur befruktats med oss, burit oss nära sitt hjärta, och andats ut oss, andevarelsen, barnet in i den fysiska kroppen. Känner vi igen avbilden på jorden? Här finns originalet. Guds barn är alltså vi; Jesus och vi andra, ANDEVARELSEN, alltså anden med själ, som är Faderns och den helige Andes livsfrukt. Jesus ÄR Storebror, och vi ÄR hans småsyskon, andligen!

Vår invärtes människa ser ut som den yttre fysiska, men man kan faktiskt säga att det är andevarelsen som suttit modell för den yttre. Vi fanns till i vår Fars hjärta INNAN vår kropp bildades, INNAN han hade gjort oss. Den helige Ande ANDADES IN BARNET som fanns där klar och färdig, i den fysiska kroppen.
"Benen i min kropp var inte förborgade för dig, när jag bereddes i det FÖRDOLDA, när jag BILDADES i JORDENS DJUP. Dina ögon såg mig, när jag ännu KNAPPAST var formad, alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, dom var bestämda, FÖRRÄN NÅGON AV DEM HADE KOMMIT" Ps 139:15,16.

Vår Fars bild av oss fanns redan INNAN vi sammanvävdes i vår mammas mage, och kläddes i en fysisk kropp. Den andliga "kroppen" ser ut som den fysiska alltså, och själen är andens huvud, där vårt jag, personligheten, intellekt, och medvetande sitter. Våra sinnen, med vilka vi kan uppfatta den andliga världen bl a.
Våran fysiska hjärna är en avbild, med sina sinnen. Det yttre speglar vårt inre, och när man säger att "ögonen är själens spegel" så är det ju helt rätt. Det är VI som "tittar" ut, och visar upp oss. VI är den andliga människan, med själ, kommen från Gud. Placerade i en fysisk kropp, för att kunna vandra på en fysisk planet. Frälst som ofrälst, för det handlar inte om status här, utan om hur vi är KONSTRUERADE. Andligen, själsligen och kroppsligen.

Läs Luk 16:19-31. Här ser vi att den inre och yttre människan var skild från varandra, men alla dom själsliga/andliga sinnena fungerade perfekt. Den fysiska kroppen var död, men medvetandet, själen, intellektet, själva människan, fungerade alldeles utmärkt. Den inre människan är förbunden med sitt "skal", kroppen, med den silvertråd som Pred. 12:6 talar om. I samma ögonblick denna tråd brister, skiljs dom åt, och människan går över gränsen; dör.
I ockulta sammanhang är denna sanning en klar verklighet, där man precis beskriver den här tråden, vid s k "astrala" resor. Det är en förljugen verklighet runt omkring förvisso, men just den biten har dom sett och förstått... men tyvärr inte vi, och så ska det inte vara. Guds barn ska VETA dom här sakerna, och det är våra ledares ansvar att undervisa oss om dom här grundläggande sakerna. För det är inte svårt eller konstigt.

Paulus talar om sitt "tält" "kroppshydda" som han längtar efter att lägga av, och förenas med Kristus. Han visste vem han innerst inne var, och förstod att göra skillnad på den invärtes och utvärtes människan. 2 Kor 5:1-8.
Även Petrus, i sitt andra brev; 1:13,14.

Slutar för den här gången, men det kommer mera...det här är bara början. Men för att förstå bättre vad som händer vid frälsningen, och vad det verkligen betyder detta, att bli född på nytt, så krävs att vi begriper oss på vilka vi är, hur vi ser ut på insidan, och grunden för att göra det, är att veta och förstå att Jesus ÄR den som föddes först av alla barn. Det ÄR bokstavligt, och det reder ut frågetecken, och "avmystifierar" detta med den treeniga Gudomen så oerhört mycket, och familjebegreppet, och gör att äktheten i urfamiljen i himlen klargörs och framträder i sitt sanna ljus...tiden är inne när djävulen är tvungen att erkänna sig besegrad. Han har höljt våran Far, våran Gud i perverterade, religiösa kläder, och LÄRT oss att det inte går att tro att Gud ÄR våran äkte Far, Jesus vår äkte Storebror, och följdaktligen den helige Ande vår äkta Mor, för det är EXAKT vad dom är. Våran Ä K T A F A M I L J!