lördag 24 november 2007

Guds Familj.

Jag och min man tänkte försöka oss på att förklara och dela lite i detta ämne; den treeniga gudomen, allt efter det ljus vi själva fått, utifrån vad Ordet säger, genom våra egna erfarenheter, och den verklighet som vi lever i, tillsammans med vår himmelska Familj; Fadern, Sonen och den helige Ande. Var för sig har vi ju hunnit olika långt, sett mer och mindre, men vi har båda sett och förstått klart och tydligt att vår Gud är en hel familjerelation, och vår längtan är att komma NÄRMARE, för djupare och intimare gemenskap med hela gudomen.Vår Familj!

Pröva det vi säger, och påstår här, och gör det tillsammans med Herren själv först och främst, pröva allt inför Ordet! Vill du kommentera, får du gärna göra det, men pröva det noga först. Det här är inget debattforum, och det är inte min tanke med min blogg. Hoppas iallafall du kommer att finna den här läsningen intressant, och att den kanske rätar ut frågetecken, och ger dig inspiration på vägen...inspiration att UMGÅS med HELA Familjen. Vi är välkomna i Jesu namn!

Gudomen består av tre separata personer, som tillsammans bildar URFAMILJEN. Grunden, och fundamentet för allt vad jordiska mänskliga familjer heter. Det är den äkta varan! Det är själva originalet.
Jesus är F Ö D D innan himmelen, jorden och änglar etc blivit till. Ordsp 8:22-31, Kol 1:15, Upp 3:14. Jesus är själva början, Begynnelsen på allt Gud har gjort.

Sonen är en andevarelse. Genom en säd, uttalad, i form av ett namn, Sonens namn, av Fadern, som togs emot av den helige Ande, vilken blev ”havande” och utandades sin Son Jesus, inför Faderns ansikte. Gud blev då Fader, och Jesus blev Son. Han har alltså inte alltid funnits, utan han har en början. Precis som vi! Barn har det. Fadern har följdaktligen inte alltid varit Fader, utan blev det en gång, före tidens början, när den förste Sonen blev till. Gud BLEV då Far! Han ÄR det han säger sig vara. Är han Jesu Far, så ÄR han det bokstavligt, precis som vi ÄR hans andra barn. Barn efter Anden. Det här är så väldigt naturligt, väldigt enkelt att förstå. Men det krävs en fiende för att så in sitt ogräs, och förvirra, men Ordet är klar och tydlig...bara vi ser det, läser som det står, och inte byter ut vad Ordet, säger mot en alternativ förklaring, för att passas in i vår teologi.

Jesus var sin Fars krafts förstling, som först i barnaskaran.
Jämför vad Jakob sa till Ruben när han välsignade sina söner. 1 Mos 49:3;

”Ruben, min förstfödde är du, min kraft och min styrkas förstling,
främst i myndighet, och främst i makt!”

Jakobs ord till sin förstfödde, var en kopia av dom orden Gud uttalade om Sonen, när han blev till. Då fick Jesus också det gudomliga livet; ZOÄ, att äga i sig själv; Joh 5:26, vilket var en förstfödslorätt, och gjorde honom därmed till en Gudsperson! Dock mindre än sin egen Far, eftersom Fadern som far är naturligt större än sina barn. Fadern är huvudet för sin familj!
Har den högsta auktoriteten, den som styr allt, och av vilken allt är till, 1 Kor 8:6. Sonen är alltid underordnad sin Far. Joh 14:28. Som det är på jorden, så är det också i himlen, och kommer alltid att så vara. En dag när allting lagts under Jesus, så kommer han själv att ge sig under Fadern. 1 Kor 15:28, för att Gud ska bli allt i alla!
Allt i gudomen handlar om endräkt. Men inte EN person på något konstigt sätt, utan verkligen TRE SEPARATA PERSONER, med eget jag, eget självliv, där Fadern är Gud, i högsta mening. Vår Gud och Jesu Gud. Vår Far och Jesu Far. Läs Joh. 20:17.

En förstfödslorätt som Jesus som förstfödd fick, var att ha ämbetet att vara Ordet, genom vilket/vilken alla Pappas önskningar och vilja skulle genomföras. Kol 1:16. Allt skulle talas ut genom Jesus, och Guds högra hand; den helige Ande, skulle utföra det hela.

En annan rätt han fick, var att vara kung över skapelsen, och därmed givetvis också det för sina syskon; vi.

Vad som ytterligare talar för att det är en familj, är det som talas i 1 Mos 1:26. Det var då Gudsfamiljen ville göra jordiska familjer; med sig själva som mall, för att utöka barnaskaran. Oerhört viktigt för oss att förstå. Det handlade alltså om att manligt och kvinnligt skulle bli till, med Fadern och den helige Ande som förebilder. BOKSTAVLIGT! Och Jesus som förebild för oss; att vi skulle föröka oss, och uppfylla jorden, och få barn. Där har vi ursprungsfamiljen; mamma, pappa, barn i himlen, och avbildsfamiljen på jorden. Här har vi kärnfamiljens absoluta ursprung, och betydelse. Därför är det så viktigt att vi tolkar och läser bibeln utifrån ett FAMILJEPERSPEKTIV, för att därmed riktigt kunna förstå vår Fars syfte, hans mening, och hans handlande med människan. Redan innan världen blev till så bestämde vår Gud att vi skulle tas upp till barnaskap, allt i och genom hans förstfödde Son. Efesierbrevets första kapitel talar klart och tydligt om det.
Allt vad han har gjort genom historien, har pekat fram mot denna enda sak; att föra sina barn till härlighet! Barnen som tappades bort på vägen, som förlorades, genom syndafallet, har Sonen nu vunnit, köpt tillbaka, genom sitt eget blod! Vilken frälsning!

Familjen på jorden är tänkt att återspegla den himmelska, och därmed utgöra, och vara det fundament på jorden, utifrån vilken varje individ ska börja sin livsvandring. Det ska vara den vrå, vår Pappa har tänkt, där vi först blir förtrogen med begreppet kravlös kärlek, trygghet, och ansvar, för att vi senare i livet lätt ska förstå hur och vem vår himmelske Far är. Tröskeln ska vara låg!
Familjen är överlägsen alla andra konstellationer, och är den innersta cellen i hela samhällskroppen. Och allt kommer från vår Far och Gud, han som är Underbar i Råd, Väldig Gud, och Evig Fader! AMEN!

Nilla och Janne